-  Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteriler ile olan ilişkilerin sürekliliğini sağlamak,

-  İleri teknolojiyi kullanarak, güçlü ortak ağı ve topluma, yasalara yararlı olmak için özen gösteren bir bilinçle zamanında ve sürekli gelişmeyi içeren kalite bilinci içerisinde hareket etmek,

-  Müşterilerimizin ve ilgili tarafların, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, işlerimizi ilk seferde ve zamanında gerçekleştirmek,

-  Müşteri memnuniyetini üst seviyede sağlamak için müşterilerle koordineli ve risk temelli çalışmak,

-  Rekabet edebilmek için sürekli iyileştirme ve gelişme kavramını benimseyerek, kaynaklar sağlamak,

-  Doğru, verimli, karlı fikirlerin; bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek, bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak,

-  Çalışanlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarını cesaretlendirmek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken; müşterilerde, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,

-  Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almak; topluma, çevreye saygılı bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmek,

  NetGlobal Uluslararası Lojistik olarak Kalite Politikamızdır.

Paylaş